Tematem przewodnim tegorocznej Areny Młodych jest nadzieja. Temat nadziei został zaczerpnięty z haseł na Światowe Dni Młodzieży obchodzone w wymiarze diecezjalnym w roku 2023 oraz 2024, które brzmiały odpowiednio „Radując się w nadziei” (por. Rz 12, 12) oraz „Ci, którzy pokładają nadzieję w Panu, pobiegną i nie będą zmęczeni” (por. Iz 40, 31), a także z hasła Roku Jubileuszowego 2025 „Pielgrzymi nadziei”.

Już w pierwszy piątek Wielkiego Postu tj. 16 lutego br. w łódzkiej Atlas Arenie – odbędzie się kolejne spotkanie ewangelizacyjne „Arena Młodych”, na które zaproszeni są uczniowie szkół ponadpodstawowych. Tegoroczna Arena Młodych to czas trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, które odbywać się będą: w szkołach – 14 lutego w środę popielcową, w regionach – 15 lutego w czwartek po Popielcu oraz w łódzkiej Atlas Arenie.

14 lutego – w środę popielcową spotkania w ramach Areny Młodych odbędą się w szkołach. Do ich przeprowadzenia zostali zaproszeni katecheci. Pierwszego dnia młodzi będą zaproszeni do zobaczenia siebie jako człowieka sparaliżowanego – ze słabościami, ale kochanego przez Jezusa niezależnie od wszystkiego

15 lutego – w czwartek po Popielcu spotkania odbędą się  w regionach. Drugiego dnia uczestnicy zaproszeni będą do odnalezienia siebie w roli jednego z czwórki ludzi, którzy dzięki swojej determinacji umożliwili spotkanie paralityka z Jezusem. Młodzi zaproszeni będą do podjęcia refleksji nad swoją relacją wobec bliźniego. Czwartek będzie dniem spowiedzi, a także w czasie trwania spotkań będzie możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej.

ekai.pl