Założeniem inicjatywy jest uzupełnienie rocznego cyklu katechez przygotowujących młodzież do sakramentu bierzmowania poprzez zorganizowanie koncertów muzyki chrześcijańskiej ze składaniem świadectw wiary w Domach Kultury przy współpracy z lokalnymi wspólnotami. Dodatkowymi elementami spotkania są inscenizacje teatralne, wywiady oraz prezentacje multimedialne. „Spotkanie poza świątynią jest okazją do potwierdzenia, że życie i wiara to nie są dwa odrębne światy” – piszą na swojej stronie organizatorzy.

Adam Szewczyk gitarzysta, kompozytor, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach, przedstawia początki i założenia projektu: - Qulturalne Bierzmowanie to idea, która zrodziła się w sercach świeckich ludzi Kościoła kilka lat temu. To szeroka formuła spotkań artystów, członków wewnątrz-kościelnych wspólnot i autentycznych świadków wiary z przygotowującą się do sakramentu bierzmowania młodzieżą. Ma zasięg ogólnopolski i są do niej zaproszone wszystkie dekanaty. Założenie jest proste: konkretne uzupełnienie rocznego cyklu katechez poprzedzających sakrament bierzmowania. Chodzi o to, by pomóc tym zanurzonym w sieci ludziom dostrzec w rzeczywistości bierzmowania i samym sakramencie wielki cud. Nawet jeśli niemożliwa jest powtórka z wieczernika, warto zawalczyć o cokolwiek.

Emil Niedziński – koordynator projektu Qulturalne Bierzmowanie, prezes Fundacji E+ ukazuje podstawy tej nowej formy ewangelizacji: - Czytając dokumenty Kościoła Katolickiego, czujemy się zachęceni do ewangelizacji przy użyciu współczesnych narzędzi. W Instrukcji Kongregacji ds. Duchowieństwa czytamy, że „owocne i twórcze spotkanie Ewangelii z kulturą prowadzi do prawdziwego postępu". Odpowiadając na wezwanie synodalne „Komunia – Uczestnictwo – Misja", przystępujemy do posługi jako osoby świeckie i wychodzimy naprzeciw potrzebom poprzez powołanie Fundacji E+, której misją jest promowanie chrześcijańskich korzeni Europy. Chcemy to czynić poprzez różne projekty, m.in.Qulturalne Bierzmowanie, które od trzech lat wytycza sobie drogi w Polsce.

Inicjatywa Qulturalne Bierzmowanie ma zawsze błogosławieństwo miejscowego apostoła, czyli biskupa. Z jego przyzwoleniem ekipa QB rusza do księży dziekanów, duszpasterzy młodzieży, odpowiedzialnych za ewangelizację.

Organizatorzy przedstawiają konkretne owoce inicjatywy. Po pierwsze, duchowni odpowiedzialni za przygotowanie młodzieży pokazują innych świeckich zaangażowanych w życie Kościoła, dzielących się swoim życiem, talentem, zainteresowaniami: muzycy często są członkami wspólnot, np.: Ruchu Światło Życie, Drogi Neokatechumenalnej, Skautów Europy, KSM i innych. Lokalne wspólnoty działające przy danej parafii otrzymują wsparcie i okazję do zaprezentowania swojej działalności, a młodzież ma szansę poznać z pierwszej ręki dostępne w parafii/dekanacie wspólnoty, do których mogą dołączyć. Jednocześnie artyści mają okazję wystąpić z repertuarem dopasowanym do ludzi młodych(muzyka rozrywkowa oparta o chrześcijańskie wartości i świadectwo), co stanowi wsparcie dla rozwoju muzyki chrześcijańskiej w Polsce.

Qulturalne Bierzmowanie jest więc skuteczną próbą przekonania młodych, że bierzmowanie to nie jedynie nudny, tradycyjny rytuał, ale żywa, pociągająca i dynamiczna rzeczywistość Kościoła.

Ks. Tomasz Jaklewicz, dziekan dekanatu Katowice Panewniki podsumowuje: - Sam pomysł oceniam jako bardzo dobry. Tosposób docierania do młodzieży z Ewangelią, tym bardziej, że jako Kościół tracimy z młodymi kontakt. Trzeba zatem próbować, a QB ma potencjał. Odzew księży i młodzieży naszego dekanatu był bardzo dobry. W sumie w koncercie wzięło udział ok. 250 młodych ludzi (70 % kandydatów do bierzmowania). Byli wszyscy duszpasterze z dekanatu, a proboszczowie bez narzekania ponieśli koszty organizacji.

Ks. dziekan dodaje: - Dobrym pomysłem było zakończenie koncertu uwielbieniem i wspólną modlitwą. Kiedy 250 młodych odmawiało głośno Ojcze nasz, miałem ciarki na plecach. Uważam, że warto organizować takie spotkania-koncerty. Element przeżyciowy jest istotny. Może to być szansa dania namiastki żywego Kościoła młodym, którzy patrzą nań z dużym dystansem.

Za: KAI, gie, io, qulturalnebierzmowanie.pl / Katowice