03.02.2023r.
Kościół Świadomy Celu - warsztat

Wizja: Kościół Świadomy Celu to praktyczny model działania wspólnot i parafii ukierunkowanych na realny, systematyczny rozwój duchowy oraz owocną ewangelizację niewierzących. Celem szkolenia jest odkrycie biblijnych celów wspólnoty/parafii, aby wokół nich utworzyć skuteczny, uporządkowany proces duchowej i praktycznej formacji uczniów Jezusa i skutecznych ewangelizatorów. Tematyka spotkań: 1. Biblijne cele wspólnoty/parafii, 2. Struktura wspólnoty wspierająca rozwój duchowy i misję, 3. Sekrety skutecznej ewangelizacji, 4. Sekret formacji duc ...
Jakie mamy dla Ciebie wieści z watykanu
Nauczanie Papieża Franciszka

Franciszek wyruszył do Afryki

Rozpoczęła się 40. podróż zagraniczna Papieża Franciszka. W ciągu sześciu dni Ojciec Święty odwiedzi w Afryce dwa pogrążone w krwawych konfliktach kraje: Demokratyczną Republiką Konga i Sudan Południowy, stąd też pielgrzymka została okrzyknięta „pokojową misją ratunkową”. Oczekiwania związane z podróżą są tym większe, że z powodu zdrowotnych problemów Papieża została ona przełożona w czasie o ponad pół roku.

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/

Lubsza: Parafialnym Programie Odnowy i Ewangelizacji
Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubszy, to parafia wiejska. Została erygowana w 1945 roku. Obecnie liczy ponad 2000 mieszkańców. Posługę proboszcza wspólnoty od 2005 r. pełni ks. Józef Meler. Podjęcie programu dało nam możliwość głębszego poznania problem&o ...
 I semestr OSE za nami, II semestr przed nami
 I semestr OSE za nami, II semestr przed nami:)  Już teraz zapraszamy na kolejną sesję OSE: "Wizja i strategia ewangelizacji" - 18 lutego 2023, online.  Podczas spotkania dowiesz się, jak zaplanować ewangelizację dla twojej wspólnoty i parafii. Poznasz takie zagadnienia, jak: ...
„Qulturalne Bierzmowanie”
Założeniem inicjatywy jest uzupełnienie rocznego cyklu katechez przygotowujących młodzież do sakramentu bierzmowania poprzez zorganizowanie koncertów muzyki chrześcijańskiej ze składaniem świadectw wiary w Domach Kultury przy współpracy z lokalnymi wspólnotami. Dodatkowymi eleme ...
System parafialnych komórek ewangelizacyjnych
Stowarzyszenie Alfa Polska

Na warsztatach prezentowane są sprawdzone metody ewangelizacji.....
Kerygmat Charyzmat Wspólnota
Szkoły nowej ewangelizacji

SZKOŁA EWANGELIZACJI ŚW. ANDRZEJA (SESA) TO OGÓŁ SZKÓŁ EWANGELIZACJI NA ŚWIECIE, KTÓRE MAJĄ WSPÓLNĄ WIZJĘ, METODOLOGIĘ I PROGRAM FORMACYJNY.
Służba Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej
Stowarzyszenie Choris

CHARIS, czyli łaska lub „strumień łaski” – to nowa służba koordynująca wszystkie grupy i wspólnoty charyzmatyczne istniejące w Kościele Katolickim.
Fundacja Porta Fidei powstała z inicjatywy Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Jej celem jest wspieranie działań ewangelizacyjnych prowadzonych przez tenże Zespół.
Fundacja Porta Fidei
Celem fundacji jest wspieranie działań ewangelizacyjnych prowadzonych przez tenże Zespół Siedziba: ul. Ks. P. Skargi 2; 05-075 Warszawa; tel. +48 608 032 600 Biuro: e-mail: fundacja @ nowaewangelizacja.org www.NowaEwangelizacja.org KRS: 0000503300 NIP: 9522129401
Siedziba: ul. Ks. P. Skargi 2; 05-075 Warszawa; tel. +48 608 032 600 Biuro: e-mail: fundacja @ NowaEwangelizacja.org www.NowaEwangelizacja.org KRS: 0000503300 NIP: 9522129401 _________________________________________________________________________________________ Darowizna na cele statutowe Fundacji Jeśli chcesz wesprzeć dzieła Nowej Ewangelizacji, wpłać dowolną kwotę na podany rachunek bankowy: Fundacja Porta Fidei ul. Ks. P. Skargi 2; 05-075 Warszawa; mBank S.A. Nr: 62 1140 1850 0000 2308 6900 1001 ________________________________________________________________________________________________________ Darowizna przekazana na rzecz Fundacji Porta Fidei może zostać odpisana od dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania: osoby fizyczne – Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych darczyńca – osoba fizyczna może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% tego dochodu, przedsiębiorcy – Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, każda osoba prawna może być darczyńcą przekazując nam darowiznę do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu. Potwierdzenie przekazania darowizny oraz jej wartości ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.